AMBASÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VE WASHINGTONU

kategorie_bakalářský projekt
rok_2010

Pozemek zastupitelského úřadu se nachází asi 7 km severně od centra Washingtonu vevilové čtvrti Spring of Freedom v blízkosti parku Rock Creek. Na pozemku je v současné doběstávající budova zastupitelského úřadu České republiky a rezidence ambasadora. V novémnávrhu se počítá pouze se zachováním budovy ambasadora v jihovýchodní části pozemku.Množství vzrostlých stromů a zvlněný terén vytváří příjemný přírodní charakter pozemku.Objekt ambasády je rozdělen na několik vzájemně propojených částí. Největší je objekt administrativníbudovy, kde se nachází převážná část kanceláří. Tento objekt je dále rozdělendo jednotlivých úseků nutných pro chod zastupitelského úřadu. Další objemnou částí jsouvstupní prostory společně s prostory reprezentativními. Vstup do těchto prostor je kontrolovánz recepce přes bezpečnostní zádveří. V přímé návaznosti na vstupní prostoryjsou jednací salonky, reprezentační jídelna, sociální zařízení, šatna a společenský sál. Ubytovací část má svůj vlastní vstup z východní části pozemku a obsahuje 2 bytytypu 4+1 a dále 6 garsoniér. Poslední a nejmenší částí je konzulární oddělení, kterémá svůj samostatný vstup z ulice Spring of Freedom. Do všech částí je umožněn vstupz podzemních garáží. Všechny vstupy jsou kontrolovány bezpečnostními dveřmi.Budova symbolizuje otevřený postoj České republiky k okolnímu světu. Unikátnípříroda nezůstává skryta jen hrstce vyvolených, ale prostupuje skrze budovu a otevíráse tak zrakům všech. Administrativní budova, jakožto mozek ambasády České republiky,je vyzdvižena do vzduchu a ukazuje tím svou nezávislost a svobodu. Cortenovéobložení symbolizuje dlouholetou a ne vždy jednoduchou historii České republiky.