rolex day date 118235 de los hombres 36mm reloj automaticoswiss-made luxury fake parmigiani fleurier tonda metrographe watches.
architektura, studie, projekty, realizace, vizualizace | Ing. Arch. Václav Hájek

DOBRÉ RÁNO, TURNOVE

rok_2013/? 

 

O CO JDE

Ambicí projektu je zmapovat místa ve městě, která nejsou dostatečně přitažlivá pro veřejný život, a také hledá nové možnosti prostupnosti města pro nemotorovou dopravu z důvodu stále větších nároků automobilové dopravy na prostor a bezpečnost ve městě. Snahou není propagovat konkrétní  řešení, ale nastínit možnosti pouze některých lokalit a zapojit tím veřejnost do procesu obnovy dalších bolavých míst v turnovském veřejném prostranství.

PŘÍKLADY

1) lávka s rozhlednou - Dalimìřice-spojení dvou částí města rozdělených údolím řeky

2) pěší zóna - Jiráskova ulice-vytvoření pěších zón

3) loděnice-revitalizace břehù řeky

4) skatepark pod obchvatem-alternativní využití oblastí nevhodných pro bydlení

5) pěšina U Náhona-revitalizace oblastí zasažených inženýrskou stavbou

6) vstupní prostor do divadla-doplnění proluk

7) stromořadí U Kulturáku-doplnění městské zeleně

8) náměstíčko U bývalého pivovaru-zprůchodnění neprostupných oblastí