rolex submariner 40mm pinklady ferfiak osztriga karkoto automatikusall the pursuit of pattern stack for the advanced pattern certainly is the desires in rolex thom browne poplin.
architektura, studie, projekty, realizace, vizualizace | Ing. Arch. Václav Hájek

KULTURNÍ FABRIKA SVĚTOVAR V PLZNI

kategorie_studie
rok_2012
spoluautor_Hana Procházková

KONCEPT ŘEŠENÍ V SIRŠÍCH VZTAZÍCH

Území se nachází v oblasti styku tří charakterů zástavby. Drobná zástavba rodinných domů, sídlišťě a průmyslové oblasti. Areál má potenciál stát se centrálním styčným bodem pro obyvatele těchto oblastí, krátkodobých návštěvníků i dlouhodobých rezidentů.

KONCEPT ŘEŠENÍ VYMEZENÉHO ÚZEMÍ

VYČIŠTĚNÍ 
Odstranění přebytečných a historicky nehodnotných prvků konstrukce z důvodu estetického i funkčního
NEPORUŠENÍ zachování původních historických konstrukcí a respektování ducha bývalého pivovaru

DOPLNĚNÍ  
Z důvodu nového funkčního využití vytvořit nové komunikační a funkční objekty, které doplňují stávající historické konstrukce a dodávají celému areálu svěží vzhled. Vytvoření hostelu ve formě pokojů vestavěných z vysloužilých tanků na pivo. Vytvoření kavárny s restaurací. Vytvoření venkovního komunikačního jádra jako samostaný vstup do horních podlaží. Vytvoření sníženého venkovního hlediště s návazností na stávající “venkovní hlediště” - možno napustit vodou či upravit k sezení. Osazení několik nových teras a balkonů jako venkovní komunikace na stávajících střechách. 

ODDĚLENÍ
Výstavba nových objektů při hranici Koterovské ulice jako ocelový skelet s možností parkování a dalšího využití pro budoucí růst kulturní fabriky

ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Otevření a zpřístupnění areálu a zároveň napojení na stávající uliční síť

VARIABILITA
Doplnění historické konstrukce o variabilní subtilní konstrukce. Rozdělení objektu na několik částí a pronajímatelných prostor o různých velikostech a možnostech dlouhodobého i krátkodobého pronájmu
OBNOVENÍObnova původní železniční vlečky pro novou fukci pojizných schodišť

ÚSPORA ENERGIE
Doplnění vnitřních prostor o samostatné buňky z důvodu úspory vytápěných prosto