KULTURNÍ FABRIKA SVĚTOVAR V PLZNI

kategorie_studie
rok_2012
spoluautor_Hana Procházková

KONCEPT ŘEŠENÍ V SIRŠÍCH VZTAZÍCH

Území se nachází v oblasti styku tří charakterů zástavby. Drobná zástavba rodinných domů, sídlišťě a průmyslové oblasti. Areál má potenciál stát se centrálním styčným bodem pro obyvatele těchto oblastí, krátkodobých návštěvníků i dlouhodobých rezidentů.

KONCEPT ŘEŠENÍ VYMEZENÉHO ÚZEMÍ

VYČIŠTĚNÍ 
Odstranění přebytečných a historicky nehodnotných prvků konstrukce z důvodu estetického i funkčního
NEPORUŠENÍ zachování původních historických konstrukcí a respektování ducha bývalého pivovaru

DOPLNĚNÍ  
Z důvodu nového funkčního využití vytvořit nové komunikační a funkční objekty, které doplňují stávající historické konstrukce a dodávají celému areálu svěží vzhled. Vytvoření hostelu ve formě pokojů vestavěných z vysloužilých tanků na pivo. Vytvoření kavárny s restaurací. Vytvoření venkovního komunikačního jádra jako samostaný vstup do horních podlaží. Vytvoření sníženého venkovního hlediště s návazností na stávající “venkovní hlediště” - možno napustit vodou či upravit k sezení. Osazení několik nových teras a balkonů jako venkovní komunikace na stávajících střechách. 

ODDĚLENÍ
Výstavba nových objektů při hranici Koterovské ulice jako ocelový skelet s možností parkování a dalšího využití pro budoucí růst kulturní fabriky

ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Otevření a zpřístupnění areálu a zároveň napojení na stávající uliční síť

VARIABILITA
Doplnění historické konstrukce o variabilní subtilní konstrukce. Rozdělení objektu na několik částí a pronajímatelných prostor o různých velikostech a možnostech dlouhodobého i krátkodobého pronájmu
OBNOVENÍObnova původní železniční vlečky pro novou fukci pojizných schodišť

ÚSPORA ENERGIE
Doplnění vnitřních prostor o samostatné buňky z důvodu úspory vytápěných prosto