rolex datejust 28mm senhoras 279171 mostrador verdesale high quality swiss vapesshop.nz vape store. architektura, studie, projekty, realizace, vizualizace | Ing. Arch. Václav Hájek

POLYFUNKČNÍ DŮM V TURNOVĚ

kategorie_studie
rok_2013 

 

ÚVOD

Architektonická studie řeší stavbu polyfunkčního domu s vhodnou typologií a architektonickým výrazem navazující na okolní zástavbu pro parcelu v Bezručově ulici. Přestože charakter zástavby v okolí je značně roztříštěný, lze parcelucharakterizovat jako proluku. Směrem do ulice objekt doplňuje uliční frontu. Do dvora pak objekt vystupuje podél hranice sousedního pozemku a vytváří tvar písmene L. Důležitým faktorem je vztah k sousednímu objektu s prvkyfunkcionalistické architektury. Hlavní náplní objektu jsou byty, které jsou v parteru doplněny o nebytový prostor. Na dvoře je situováno parkoviště se společnou zahradou. Výškově objekt navazuje na okolní zástavbu.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Předmětná parcela se nachází v Turnově v Bezručově ulici. V blízkosti se nachází množství převážně činžovních a panelových domů o výšce čtyř až pěti podlaží. Samotná parcela je mírně svažítá směrem na jihozápad. Z východní a západnístrany je parcela vymezena sousední zástavbou trojpodlažních objektů. Od severu je parcela vymezena Bezručovou ulicí, která je hlavní spojnicí města s oblastí Daliměřic a Malého Rohozce. Směrem k jihu od hranice pozemku terén prudceklesá, a to umožňuje výhled na Turnov. V násypu tohoto svahu vede trať Turnov - Malá Skála. V současné době se na parcele nachází zchátralý dvoupodlažní objekt . Tento objekt je nutno před počátkem realizace zdemolovat. Pozemek jedobře přístupný z Bezručovy ulice. Návrh polyfunkčního domu na řešené parcele vychází z těchto skutečností. Charakter domu navrhovaného na parcele vychází ze stávající struktury a snaží se svým řešením maximálně navázat na svéokolí. Dům vyplňuje uliční frontu, ale zároveň ponechává přístup na pozemek v severozápadní části pozemku. Do dvora hmota objektu vystupuje podél hranice sousedního pozemku a vytváří tvar písmeme L. Na dvoře je situováno parkoviště se společnou zahradou.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Studie navrhuje trojpodlažní, nepodsklepený objekt ve tvaru písmene L. Řešení objektu vychází z možností parcely a orientaci ke světovým stranám. V objektu je navrženo devět bytových jednotek a jeden nebytový prostor. Vzhledem na členění sousedního\\\"funkcionalistického\\\" objektu, je směrem do ulice objekt hmotově a barevně členěn. Fasáda objektu směrem do ulice se krom hmotového členění vyznačuje i menším formátem oken s parapety. V parteru jsou pak velkoformátové prosklené výlohy pro nebytové prostory. Tyto prostory mají také snížené podlahy a vstup z důvodu svažitosti pozemku. V nebytových prostorách je tudíž vyšší světlá výška místností. Fasády objektu směrem do dvora jsou oproti těm do ulice více prosklené a osazené francouzskými okny s balkóny. Vstupy do bytové části se nacházejí jak z ulice, tak z prostoru dvora. Střecha objektu je plochá. Konstrukčně se jedná o kombinaci příčného a podélnéhostěnového systému. V objektu se nachází standardy bytů: 1KK - 3+KK. Každý z bytů má výhled na Turnov. Větší byty mají vlastní sklepní koji v přízemí.