gp rolex daytona 116519 mens 40mm silver toneall the pursuit of pattern stack for the advanced pattern certainly is the desires in rolex vape cartridge. architektura, studie, projekty, realizace, vizualizace | Ing. Arch. Václav Hájek

SPORT ARÉNA SEMILY

rok_2013


Celkové umístění a přístupy

Nová provozní budova městského stadionu v Semilech je koncipována, tak aby vyhověla všem potřebám jejich uživatelů a zároveň vytvořila místo setkávání obyvatel města. Budova svým umístěním vytváří na konci ulice „Ke stadionu“ bod přechodu mezi městskou strukturou a přírodním sportovním areálem při břehu řeky Jizery. V prostoru za hlavní bránou se nachází kulaté náměstí, ze kterého jsou situovány vstupy do budovy. Umístění budovy reaguje především na provozní potřeby sportovních hřišť a potřeb oddělení placené zóny od neplacené. Budova funguje jako filtr, který je možno přizpůsobit konkrétním potřebám areálu. Zpevněné plochy jsou koncipovány, tak aby vytvořili návaznosti k nábřeží a „Luční“ ulici. Okénko pro prodej lístků je situováno u vstupu do areálu z ulice „Ke stadionu“. Odtud je také navržené zásobování bufetu. 

Architektonické řešení

Budova má jednoduchý tvar písmene J.  Použité materiály reflektují jednotlivé části objektu. V částech s dřevěnou fasádou jsou situovány především šatny, sportovní klub a občerstvení a recepce. Šatny na fotbal jsou situovány v přízemí  a šatny pro ostatní sporty o podlaží výš. Bufet a toalety pro veřejnost jsou koncipovány tak, aby umožnili přístup jak platícím při fotbalových zápasech, tak neplatícím návštěvníkům areálu. Prostor bufetu je také možné, díky přímé návaznosti na zázemí sportovního klubu, používat ke schůzím atd. Tento prostor je proto částečně otevřen přes obě poschodí a je doplněn o oddělitelný salonek. Omítané části objektu skrývají především provozní prostory jako sklady a pomocné provozy.

Konstrukce, fasáda a zpevněné plochy

Stavba je koncipována jako dvoupodlažní skelet s plochou střechou a dvěma trakty. Šířka objektu je 8 metrů. Konstrukční výška podlaží je 3,3 metru. Fasáda je omítaná a část obložená dřevem. Okna v části šaten jsou stíněna dřevěným roštem. V prostoru klubu a bufetu jsou okna velkorysejší. Ve stejném materiálovém duchu jako nová provozní budova městského stadionu je koncipované opláštění stávajícího objektu pro ovládání zavlažování hřišť.   Materiály zpevněných ploch jsou kombinace žulových kostek a hladkých povrchů pro možnost jízdy na in-line bruslích. Podél navržených cest se nachází množství laviček a travnatých ploch umožňující pozorování sportovních klání. Podél cest jsou navržená stromořadí menšího vzrůstu.